Saturday, October 3, 2009

又一次的不在家乡过的中秋。。

# 明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙、今夕是何年?
我欲乘风归去,惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒.
起舞弄清影,何似在人间?  
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨、何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共蝉娟。#


这是苏轼的水调歌头。。我在中学的时候。。读过的名句精华。。
在这月圆人圆的中秋。。我要祝贺大家。。**************************************************
今年。。我又在异乡度过中秋。。
望着窗外圆圆、明洁的圆月。。想念远在槟城的家人。。
心里在想。。他们是不是和我一样望着同样的月亮呢??
分割两地。。那边的月亮会不会一样??
那边的月亮会不会更亮更圆??


“爸爸。。妈妈。。我的弟弟们。。
中秋节快乐!!
原谅我不能在这日子像其他人回家团圆。。”

**************************************************
羡慕。。依蓉有得回家庆祝。。
羡慕。。健辉的家人前往马六甲和他度过。。
而我。。只有孤孤单单、冷冷清清的中秋。。
庆祝了。。也没意思了。。

0 评论:

Post a Comment